På grund av kommande förändringar

i regelverket för visum

kan visum för tillfället INTE utfärdas

av Madagaskars konsulat i Europa.

Visum kan tills vidare sökas hos

Madagaskars Ambassad i Berlin,

eller

vid ankomsten till Madagaskar,

Visa on arrival.